Για μεγαλύτερους αναγνώστες - Βιβλία Print


1.      Andrew Crumey, H αρχή του Ντ’ Αλαμπέρ, Πόλις

2.      Andrew Crumey, Mobius Dick, Πόλις (υπό έκδοση)

3.      Χρίστος Παπαδημητρίου, Τούρινγκ, μαθήματα αγάπης, Λιβάνης


Πίσω