Εκπαιδευτικό Σύστημα
PDF Print E-mail

Στη Β΄Λυκείου θα κληθείτε να επιλέξετε κατεύθυνση για τις από εδώ και πέρα σπουδές σας στο Λύκειο. Στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου υπάρχουν 3 κατευθύνσεις η Θεωρητική, Θετική και η Τεχνολογική κατεύθυνση. Θα πρέπει να επιλέξετε κατεύθυνση με βάση τα ενδιαφέροντα σας και τις κλίσεις σας. Παρακάτω σας παραθέτω για κάθε κατεύθυνση ξεχωριστά τις επιλογές που σας δίνει και τις διεξόδους. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και οι Στρατιωτικές και οι λοιπές Σχολές που υπάγονται στο σύστημα έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε πέντε επιστημονικά πεδία, τα οποία είναι:

 1. Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τις θεωρητικές Σχολές, όπως φιλολογικές, νομικές, κοινωνιολογικές κ.λ.π.
 2. Θετικών Επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει Σχολές Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας κ.λ.π.
 3. Επιστημών Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές κ.λ.π. Σχολές
 4. Τεχνολογικών Επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει τις Αρχιτεκτονικές, Πολυτεχνικές κ.λ.π. Σχολές
 5. Επιστημών Οικονομίας και ∆ιοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει τις Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές κ.λ.π. Σχολές.

Αναλυτικά η κατάταξη των Τμημάτων στα παραπάνω επιστημονικά πεδία παρατίθεται στο μηχανογραφικό δελτίο κάθε έτους.Στο τέλος της Γ΄ Λυκείου θα διαγωνιστείτε σε 6 μαθήματα πανελλαδικώς, τα τέσσερα θα προέρχονται από την κατεύθυνση σας άλλο ένα θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση) και ένα θα είναι δική σας επιλογή. Αν θελήσετε να δώσετε για το 5ο επιστημονικό πεδίο (Οικονομικά) θα πρέπει υποχρεωτικά το μάθημα επιλογή σας να είναι τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας και θα διαγωνιστείτε σε 7 μαθήματα πανελλάδικα αφού το 7ο μάθημα είναι οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Έχετε δικαίωμα να προτιμήσετε δύο μόνο επιστημονικά πεδία αλλά θα πρέπει να προσέξετε ώστε να διαλέξετε την ανάλογη κατεύθυνση που οδηγεί στο επιστημονικό πεδίο που θέλετε με τα περισσότερα μόρια για εσάς. Όλες οι κατευθύνσεις οδηγούν σε όλα τα επιστημονικά πεδία αλλά όχι με την ίδια δυναμική και τα ίδια μόρια. Για αυτό σας παραθέτω τον παρακάτω πίνακα.

 

Συντελεστές Βαρύτητας

Πεδίο

Μαθήματα Βαρύτητας

Αντικαταστάτες

1o

Ανθρωπιστικές Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Αρχ. Ελληνικά (x 1,3) Ιστορία (x 0,7)

Νεοελλ. Γλώσσα (x 0,9)Νεότ. Ελλ. Ιστορία (x 0,4)

2o

Θετικές Επιστήμες

Μαθηματικά (x 1,3)Φυσική (x 0,7)

Νεοελλ. Γλώσσα (x 0,4)Μαθ. Στ. Στατ. (x 0,9)

3o

Επιστήμες Υγείας

Βιολογία (x 1,3)Χημεία (x 0,7)

Νεοελλ. Γλώσσα (x 0,4)Βιολογία (x 0,9)

4o

Τεχνολογικές Επιστήμες

Μαθηματικά (x 1,3)Φυσική (x 0,7) 

Νεοελλ. Γλώσσα (x 0,4)Μαθ. Στ. Στατ. (x 0,9)

5o

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης

Αρχές Οικ. Θεωρίας(x1,3)Μαθ. Στ. Στατ. (x 0,7) 

Δεν προβλέπεταιΑντικατάσταση


Θεωρητική Κατεύθυνση

 • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

 • Ιστορία Κατεύθυνσης

 • Νεοελληνική Λογοτεχνία

 • Λατινικά

 • Νεοελληνική Γλώσσα

 • Ελεύθερη Επιλογή : 1. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας2. Βιολογία Γενικής Παιδείας3. Ιστορία Γενικής Παιδείας4. Φυσική Γενικής Παιδείας

Οι μαθητές της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ που θα επιλέξουν ΜΟΝΟ το 1ο επιστημονικό πεδίο επιλέγουν ως μάθημα επιλογής οποιοδήποτε από τα 4 μαθήματα επιλογής.

Οι μαθητές της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ κατεύθυνσης που θα θέλουν να δηλώσουν εκτός από το 1ο και το

2ο & 4ο πεδίο  

3ο πεδίο   

5ο πεδίο 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας  

Βιολογία Γενικής Παιδείας   

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας & Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Θετική Κατεύθυνση

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 • Φυσική Κατεύθυνσης

 • Χημεία Κατεύθυνσης

 • Βιολογία Κατεύθυνσης

 • Νεοελληνική Γλώσσα

 • Ελεύθερης Επιλογής : 1. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας2. Φυσική Γενικής Παιδείας3. Βιολογία Γενικής Παιδείας 4. Ιστορία Γενικής Παιδείας

Οι μαθητές της ΘΕΤΙΚΗΣ που θα επιλέξουν ΜΟΝΟ το 2ο & 4ο επιστημονικό πεδίο επιλέγουν ως μάθημα επιλογής οποιοδήποτε από τα 4 μαθήματα επιλογής.

Οι μαθητές της ΘΕΤΙΚΗΣ κατεύθυνσης που θα Θέλουν να να δηλώσουν εκτός από το 2ο ή 4ο ή το 3ο και το

1ο Πεδίο  

5ο Πεδίο

Ιστορία Γενικής Παιδείας  

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας & Μαθηματικά Γενικής Παιδείας


Τεχνολογική Κατεύθυνση - Κύκλος Υπολογιστών

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 • Φυσική Κατεύθυνσης

 • Ανάπτυξη Εφαρμογών

 • Αρχές Οργ. & Διοικ. Επιχ.

 • Νεοελληνική Γλώσσα

 • Ελεύθερη Επιλογή : 1. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας2. Φυσική Γενικής Παιδείας3. Βιολογία Γενικής Παιδείας 4. Ιστορία Γενικής Παιδείας

Τεχνολογική Κατεύθυνση - Κύκλος Τεχνολογίας

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 • Φυσική Κατεύθυνσης

 • Χημεία - Βιοχημεία

 • Ηλεκτρολογία Κατεύθυνσης

 • Νεοελληνική Γλώσσα

 • Ελεύθερη Επιλογή : 1. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας2. Φυσική Γενικής Παιδείας3. Βιολογία Γενικής Παιδείας 4. Ιστορία Γενικής Παιδείας

Οι μαθητές της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ που θα επιλέξουν ΜΟΝΟ το 2ο & 4ο επιστημονικό πεδίο επιλέγουν ως μάθημα επιλογής οποιοδήποτε από τα 4 μαθήματα επιλογής.

Οι μαθητές της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ κατεύθυνσης που θα Θέλουν να δηλώσουν εκτός από το 2ο ή 4ο ή το

1o Πεδίο 

3ο Πεδίο  

5ο Πεδίο

Ιστορία Γενικής Παιδείας 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας & Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


ΕΥΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Για να μη χάνουμε μόρια, ο καλύτερος συνδυασμός

Κατεύθυνσης – Επιστημονικού Πεδίου είναι:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1ο Πεδίο

     

5ο Πεδίο

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

2ο Πεδίο

3ο Πεδίο

4ο Πεδίο

5ο Πεδίο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

2ο Πεδίο

 

4ο Πεδίο

5ο Πεδίο

Όταν ο μαθητής έχει διαλέξει Μαθηματικά Γενικής Παιδείας και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο, χωρίς απώλεια μορίων από οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν προέρχεται.


ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΑΕΙ:Αρχιτεκτονική -Γραφικών Τεχνών & Σχεδίαση ΣυστημάτωνΤΕΙ: Γραφιστική- Τεχν. Γραφικών Τεχνών- Διακοσμητικής- Φωτογραφίας- Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών- Συντήρηση Αρχαιοτήτων & Εργών- Ανακ. & Αποκατάσταση Κτιρίων

   Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο

2

ΑΕΙ: Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ιωάννινα

Ελεύθερο Σχέδιο

1

Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

3 από τα 4 αγωνίσματα: Δρόμος- Άλμα σε μήκος-Σφαίρα-Κολύμβηση

2

ΑΕΙ: Μουσικών Σπουδών – Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

Αρμονία & Έλεγχος Μουσικών ικανοτήτων

2

ΑΕΙ : Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας

Δύο γλώσσες από: Αγγλικά- Γαλλίκα- Γερμανικά

2

ΑΕΙ : Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας Ισπανικής & Πολιτισμού

 Ισπανικά

 2

ΑΕΙ: Ξενόγλωσσες Φιλολογίες

Αντίστοιχη Ξένη Γλώσσα

2

ΑΕΙ: Επικοιν. & ΜΜΕ – Δημοσιογραφία & ΜΜΕ – Διεθ. & Ευρ. Σπουδών – Διεθνών & Ευρ. Οικ. & Πολιτ. Σπουδών – Επικοινωνίας Μέσων & ΠολιτισμούΤΕΙ: Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοικ. & στο Εμπόριο- Τουριστικών Επαγγελμάτων – Τουριστικών Επιχειρήσεων

   Μία Ξένη Γλώσσα από : Αγγλικά – Γερμανικά- Ιταλικά -Γαλλικά

1

 ΑΕΙ: Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπ. Πειραιά – Τούρκικων Σπουδών Πανεπ. Κύπρου

 Αγγλικά

 1

ΑΕΙ: Ξένων Γλωσσών & Φιλολογίας (Αγγλική Γλώσσας & Φιλογ.) Πανεπ. Κύπρου

 Αγγλικά

 2

Στρατιωτικές Σχολές & Αστυνομία

Ψυχοτεχνικά test- Υγειονομική Εξέταση – Αθλητικές Δοκιμασίες ( Δρόμος- Άλμα - Ρίψεις)

 


ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ

Το 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνει 132 τμήματα:
- 108 τμήματα πανεπιστημίου,
- 16 τμήματα ΤΕΙ,
- 2 τμήματα Στρατιωτικών Σχολών,
- 6 τμήματα Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Το 2ο επιστημονικό πεδίο Θετικών Επιστημών περιλαμβάνει 131 τμήματα:
- 90 τμήματα Πανεπιστημίου,
- 28 τμήματα ΤΕΙ,
- 11 τμήματα Στρατιωτικών Σχολών,
- 2 τμήματα Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).

Το 3ο επιστημονικό πεδίο Επιστημών Υγείας περιλαμβάνει 63 τμήματα:
- 25 τμήματα πανεπιστημίου,
- 33 τμήματα ΤΕΙ,
- 5 τμήματα Στρατιωτικών Σχολών.

Το 4ο επιστημονικό πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών περιλαμβάνει 215 τμήματα:
- 81 τμήματα πανεπιστημίου,
- 113 τμήματα ΤΕΙ,
- 5 τμήματα ΑΣΠΑΙΤΕ,
- 12 τμήματα Στρατιωτικών Σχολών,
- 2 τμήματα Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,
- 2 τμήματα Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).

Το 5ο επιστημονικό πεδίο Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης περιλαμβάνει 107 τμήματα:
- 40 τμήματα πανεπιστημίου,
- 59 τμήματα ΤΕΙ,
- 2 τμήματα Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ),
- 2 τμήματα Στρατιωτικών Σχολών,
- 3 (2+1) τμήματα Αστυνομικής Ακαδημίας,
- 1 τμήμα Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 

Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αξιολόγηση Μαθητών Ενιαίου Λυκείου

 

 
 

ΣύνδεσηΠοιος είναι online

We have 54 guests online