Το Νέο Λύκειο
PDF Print E-mail

 Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές θα εξετάζονται πανελλαδικά σε 4 ή 5 μαθήματα, αναλόγως το Επιστημονικό πεδίο που θα διαλέξουν στην Γ΄Λυκείου.

 

Α' Λυκείου

Στην Α' Λυκείου οι μαθητές θα διδάσκονται 9 μαθήματα γενικής παιδείας, συνολικής διάρκειας 33 ωρών την εβδομάδα, θα κάνουν 2 ώρες ερευνητικές εργασίες (projects) και θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

  • Εφαρμογές Πληροφορικής
  • Τεχνολογία
  • Διαχείριση Φυσικών Πόρων
  • Έκφραση-Πολιτισμός
  • Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α ́ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες, το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξέτασης ονομάζεται Γενικός βαθμός προαγωγής από την Α ́ Τάξη Ημερησίου και υπολογίζεται ως εξής για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.Β' Λυκείου

Στη Β' Λυκείου οι μαθητές θα διδάσκονται 10 μαθήματα γενικής παιδείας, συνολικής διάρκειας 30 ωρών, και θα παρακολουθούν μία απ' τις δύο ομάδες προσανατολισμού συνολικής διάρκειας 5 ωρών την εβδομάδα. Ομάδες προσανατολισμού ονομάζονται οι μέχρι πρότινος κατευθύνσεις και στη Β' Λυκείου θα είναι δύο:

                                             

Ανθρωπιστικές Σπουδές

                   

Θετικές- Τεχνολογικές- Υγείας Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Μαθηματικά

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

Φυσική

 

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β ́ τάξη του Ημερήσιου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες, το μάθημα.

 

Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξέτασης ονομάζεται Γενικός βαθμός προαγωγής από την Β ́ Τάξη Ημερησίου και υπολογίζεται ως εξής για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.


 

Γ' Λυκείου

 

Ποια είναι τα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου ανά Επιστημονικό πεδίο;

1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών): Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία και Κοινωνιολογία

2ο Επιστημονικό πεδίο (Θετικών Σπουδών): Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία

3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγεία): Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Φυσική, Χημεία και Βιολογία

4ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής): Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Αρχές Οικονομίας, ΑΕΠΠ

 

Όλα τα μαθήματα σε όλα τα πεδία έχουν την ίδια βαρύτητα, δηλαδή πλέον καταργούνται οι συντελεστές βαρύτητας. Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα επιλέγουν ένα επιστημονικό πεδίο και θα μπορούν να δηλώνουν μόνο τις σχολές που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει. Δεν υπάρχει πλέον πέμπτο μάθημα.

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

 

5. Ποια είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα;

Για το ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέπονται έξι υποχρεωτικά μαθήματα: το μάθημα των Θρησκευτικών (1 ώρα), το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (2 ώρες) και τα τέσσερα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων (6 ώρες έκαστο).

 

6. Θα υπάρξουν τρίμηνα ή τετράμηνα;

Θα υπάρχουν οι βαθμοί των τετραμήνων οι οποίοι θα προσδιορίζονται όπως περίπου προσδιορίζονται και σήμερα, εκτός από τη Φυσική Αγωγή που δε θα προσμετράται στον υπολογισμό των βαθμών των τετραμήνων.  Οι βαθμοί των τετραμήνων θα διαμορφώνονται για όλα τα μαθήματα (εκτός της Φυσικής Αγωγής) από ωριαία διαγωνίσματα και εργασίες, όπως συμβαίνει και σήμερα. Οι γραπτές ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου θα γίνονται στα τέσσερα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, τα ίδια στα οποία θα εξετάζονται στη συνέχεια όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

7. Οι ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις κάθε πότε θα γίνονται;

Οι γραπτές ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου θα γίνονται για τα τέσσερα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, τα ίδια στα οποία θα εξετάζονται στη συνέχεια όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

8. Από ποιους θα επιλέγονται τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων;

Τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες ανά Δήμο στις μεγάλες πόλεις και ανά Νομό στην επαρχία. Τα θέματα σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα προετοιμάζονται από ομάδα διδασκόντων όλων των σχολείων ανά ομάδα και το τελικό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση ομάδας θεμάτων μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος. Τα θέματα θα στέλνονται ηλεκτρονικά στους μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας και η εξέταση θα είναι δίωρη.

 

9. Επιτηρητές ποιοι θα είναι;

Επιτηρητές θα είναι οι καθηγητές των δημόσιων σχολείων αλλά διαφορετικής ειδικότητας από την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος.

 

10. Ποιοι θα είναι οι επιτηρητές στα ιδιωτικά σχολεία;

Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας από το δημόσιο σχολείο και ένας από το ιδιωτικό σχολείο.

 

11. Ποιοι εκπαιδευτικοί θα διορθώνουν τα γραπτά των μαθητών;

Τα γραπτά των μαθητών, αφού καλυφθούν τα στοιχεία των μαθητών, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου γειτονικού σχολείου.

 

12. Πως θα προκύπτει ο βαθμός του Απολυτηρίου;

Ο βαθμός για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα θα προκύπτει με βαρύτητα 40% από την τελική ενδοσχολική εξέταση και 60% από τον μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων. Για τα άλλα μαθήματα, ο τελικός βαθμός θα προκύπτει κατά 100% από τον βαθμό των δύο τετραμήνων. Ο βαθμός του απολυτηρίου θα προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων που θα διδάσκονται στην Γ ́ Λυκείου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ- ΤΕΙ

 

13. Πως θα γίνεται η εισαγωγή στα ΑΕΙ;

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Β’ Λυκείου (τον Ιούλιο), όλοι οι μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποχρεούνται να συμπληρώσουν Α’ δήλωση προτίμησης (μηχανογραφικό) με τις 10 προτιμήσεις Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν. Αυτό θα το κάνουν για πρώτη φορά οι μαθητές που θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2018-2019 στη Β’ Λυκείου. Ο αριθμός 10 είναι ενδεικτικός, αλλά τα μοντέλα τα οποία έχει επεξεργαστεί το ΥΠΠΕΘ δείχνουν ότι δεν μπορεί να είναι ούτε πολύ μικρότερος, ούτε πολύ μεγαλύτερος.

 

14. Οι μαθητές της Β’ Λυκείου που δεν θα κάνουν την Α’ δήλωση χάνουν δικαιώματα;

Οι μαθητές που δε θα υποβάλουν την Α ́ δήλωση του Ιουλίου χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για τη χρονιά αυτή.

 

15. Πως θα γνωρίζει ο μαθητής τα  τμήματα που μπορεί να εγγραφεί χωρίς Πανελλαδικές και αυτά που θα πρέπει να εισαχθεί μέσω Πανελλαδικών;   

Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τμήμα, θα προκύψει ένας αριθμός Τμημάτων για τα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων θα είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό εισακτέων. Αυτά τα Τμήματα, στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιμων θέσεων, ονομάζονται «Τμήματα ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ). Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, ονομάζονται «Τμήματα πρόσβασης μόνο με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ).

 

16. Και πότε ενημερώνονται οι μαθητές για αυτά τα τμήματα;

Λίγες μέρες αφότου οι μαθητές συμπληρώσουν την Α’ δήλωση, ενημερώνονται για το ποιες από τις προτιμήσεις τους αντιστοιχούν σε ΤΠΠΕ και ποιες σε ΤΕΠ. Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύψουν:

  1. I.Αυτές στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ και,
  2. II.Αυτές στις οποίες όλα τα Τμήματα είναι ΤΠΠΕ.

 

17. Πότε θα δηλώσουν οι μαθητές της κατηγορίας ΤΕΠ αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές;

Τον Φεβρουάριο οι μαθητές της κατηγορίας ΤΕΠ δηλώνουν αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συμπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση.

Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι οριστική και δεσμευτική. Συγκεκριμένα, ένας μαθητής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στη δήλωση του Ιουλίου μπορεί:

(α) να επιλέξει εισαγωγή σε ΑΕΙ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, χάνοντας το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώσει ή,

(β) να επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ που είχε συμπεριλάβει στη δήλωση του Ιουλίου, οπότε εισάγεται στο Τμήμα αυτό, με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ ́ Λυκείου.

 

18. Πως θα διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία του μαθητή που δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στις Πανελλαδικές;

Για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές ο βαθμός των πανελλαδικών εξετάσεων θα διαμορφωθεί κατά 90% από τον μέσο όρο των βαθμών τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και κατά 10% από τον βαθμό του απολυτηρίου. Η ποσόστωση αυτή προτείνεται να ισχύσει το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου συστήματος, δηλ. στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020. Όσο το σύστημα καθιερώνεται και ενισχύεται, το ποσοστό του βαθμού του απολυτηρίου θα αυξάνεται σταδιακά.

 

19. Πόσες φορές συμπληρώνουν μηχανογραφικό οι μαθητές;

Δύο φορές κατά μέγιστο. Η πρώτη δήλωση/συμπλήρωση μηχανογραφικού λαμβάνει χώρα στο τέλος της Β’ Λυκείου και είναι αρχική κατάθεση μηχανογραφικού περιορισμένων επιλογών. Από την πρώτη δήλωση θα προκύψουν εκείνα τα Τμήματα στα οποία θα είναι δυνατή η πρόσβαση μόνο με την απόκτηση του απολυτηρίου (Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης – ΤΕΠ, δηλαδή Τμήματα για τα οποία οι δηλώσεις του πρώτου μηχανογραφικού ήταν λιγότερες από τις θέσεις που προσφέρουν). Άρα από τον Ιούλιο μετά την Β’ Λυκείου, οι μαθητές θα γνωρίζουν αν μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα μόνο με το απολυτήριό τους (δηλ. αν στον κατάλογο των 10 Τμημάτων που δήλωσαν προέκυψαν ΤΕΠ) ή αν θα πρέπει να προετοιμαστούν για πανελλαδικές εξετάσεις. Εάν το επιθυμεί, τον Φεβρουάριο της Γ’ Λυκείου, ο μαθητής ο οποίος στον κατάλογο των 10 Τμημάτων που δήλωσε είχαν προκύψει ΤΕΠ, έχει το δικαίωμα είτε να κατοχυρώσει ένα από αυτά και να εισαχθεί με μόνο προαπαιτούμενο το απολυτήριο ή να παραιτηθεί από τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και να επιλέξει να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Για όλους τους υπολοίπους ισχύει το σημερινό καθεστώς (συμπλήρωση μηχανογραφικών με απεριόριστο αριθμό επιλογών, όπως ισχύουν σήμερα, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Ιούλιο μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου κ.τ.λ.).

 

20. Αν ένα Τμήμα ανήκει στην κατηγορία των Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης θα είναι διαθέσιμο για τους μαθητές που θα εξεταστούν στις πανελλαδικές;

Ναι, αλλά οι θέσεις που θα παρέχει για τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις είναι αυτές που απέμειναν μετά και την οριστική απόφαση των μαθητών που το είχαν αρχικά δηλώσει και αποφάσισαν να εισαχθούν σε αυτό χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις τον Φεβρουάριο. Π.χ. αν το Τμήμα «Ψ» διαθέτει 100 θέσεις, τον Ιούλιο της Β΄ Λυκείου το δήλωσαν 40 μαθητές στο πρώτο μηχανογραφικό, αλλά τελικά τον Φεβρουάριο της Γ’ Λυκείου το επέλεξαν οι 25, αυτό συνεπάγεται ότι στο Τμήμα αυτό 25 θέσεις έχουν καταληφθεί με ελεύθερη πρόσβαση μέσω του απολυτηρίου και 75 θα διατεθούν σε όσους εξεταστούν στις πανελλαδικές.

 

21. Μπορεί ένας μαθητής ο οποίος λόγω του μηχανογραφικού του Ιουλίου μετά την Β’ Λυκείου εισάγεται σε Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης, να αποφασίσει μετά τον Φεβρουάριο να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις;

Όχι. Εφόσον ζήτησε να εισαχθεί σε Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης τον Φεβρουάριο, δεν μπορεί να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, δηλ. αν το Φεβρουάριο επιλέξει να κατοχυρώσει ένα Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης, χάνει την επιλογή να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Αντίστροφα, αν το Φεβρουάριο επιλέξει να εξεταστεί στις πανελλαδικές εξετάσεις, χάνει την επιλογή ελεύθερης πρόσβασης.

 

22. Η διαδικασία αρχικού μηχανογραφικού είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές;

Είναι υποχρεωτική για όσους θέλουν να εισαχθούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ακόμα και για αυτούς τους μαθητές που θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στις πανελλαδικές εξετάσεις, διότι αυτή η πρώτη διαδικασία θα κρίνει ποια Τμήματα, βάσει των προτιμήσεων και της ζήτησης όλων των υποψηφίων είναι προσβάσιμα μόνο μέσω πανελλαδικών και ποια είναι ελεύθερης πρόσβασης και άρα προσβάσιμα και μέσω του απολυτηρίου. Για αυτόν τον λόγο η σημασία της πρώτης αυτής δήλωσης είναι πολύ μεγάλη και θα πρέπει όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν συνειδητά, ώστε τα Τμήματα που θα δηλώσουν να αντιστοιχούν στις πραγματικές τους προτιμήσεις.

 

23. Γιατί να δίνουν δύο φορές τα ίδια μαθήματα και στις ενδοσχολικές και στις πανελλαδικές εξετάσεις;

Διότι τόσο οι μαθητές που τελικά θα εισαχθούν με την ελεύθερη πρόσβαση, όσο και αυτοί που θα επιλέξουν εισαγωγή με πανελλαδικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και μαθησιακών αποτελεσμάτων στα αντικείμενα που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το Επιστημονικό Πεδίο που επιλέγουν. Αυτά τα μαθήματα θα πρέπει να κρίνουν με μεγαλύτερη βαρύτητα τον βαθμό του απολυτηρίου, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη στις τελικές επιδόσεις και των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.

 

24. Δεδομένου ότι ο βαθμός του απολυτηρίου λαμβάνεται υπόψη στις πανελλαδικές, πώς θα εξασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων και η αξιοπιστία τους;

Τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες ανά Δήμο στις μεγάλες πόλεις και ανά Νομό στην επαρχία. Τα θέματα σε κάθε μάθημα των Ομάδων Προσανατολισμού θα προετοιμάζονται από ομάδα διδασκόντων όλων των σχολείων ανά ομάδα σχολείων και το τελικό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση ομάδας θεμάτων μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος. Τα θέματα θα στέλνονται ηλεκτρονικά στους μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας και η εξέταση θα είναι δίωρη. Επιτηρητές θα είναι οι καθηγητές των δημόσιων σχολείων, αλλά διαφορετικής ειδικότητας από την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος. Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας από το δημόσιο σχολείο και ένας από το ιδιωτικό σχολείο. Τα γραπτά των μαθητών, αφού καλυφθούν τα στοιχεία των μαθητών, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.

 

25. Μπορεί κάποιος που εισήχθη σε Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα;

Όχι, εφόσον έχει επιλέξει Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης, αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή, οπότε δεν έχει νόημα η μετεγγραφή. Φυσικά, αν προκύψουν αιφνιδίως λόγοι μετεγγραφής μετά την εισαγωγή του μαθητή στο Τμήμα της προτίμησής του, θα μπορεί να αξιοποιεί τη διαδικασία των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών.

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

Α΄ Παράδειγμα

Η Μαργαρίτα είναι μαθήτρια της Β΄ Λυκείου και παρακολουθεί τα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Μόλις ολοκληρώσει τη Β΄ Λυκείου θα πρέπει να καταθέσει ένα μίνι μηχανογραφικό όπου δηλώνει 10 Τμήματα στα οποία θα ήθελε να περάσει. Η Μαργαρίτα δε μπορεί να δηλώσει σχολές από άλλο επιστημονικό πεδίο. Τελικά δηλώνει

1.Νομική ΕΚΠΑ

2.Νομική ΑΠΘ

3.Νομική ΔΠΘ

4.Ψυχολογία ΕΚΠΑ

5.Ψυχολογία ΠΚ

6.Φιλολογία ΕΚΠΑ

7.Φιλολογία Π.Κ

8.Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ

9.Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΠΘ

10. Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης

 

Μετά από λίγες μέρες ανακοινώνονται τα τμήματα στα οποία η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη και τα τμήματα στα οποία η πρόσβαση θα γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Με βάση τη δήλωση της Μαργαρίτας και των υπολοίπων υποψηφίων εκείνης της χρονιάς όλα τα τμήματα εκτός της Κοινωνικής Εργασίας κρίνονται τμήματα μέσω πανελληνίων. Η Μαργαρίτα το Φεβρουάριο που θα φοιτά στη Γ΄ Λυκείου θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να περάσει στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο ΤΕΙ Κρήτης χωρίς εξετάσεις ή θα δώσεις πανελλήνιες εξετάσεις ώστε να περάσει σε όποιο τμήμα επιθυμεί. Αν δώσει πανελλήνιες θα κάνει ΝΕΟ μηχανογραφικό το Ιούλιο μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις για να δηλώσει όσες σχολές επιθυμεί από το επιστημονικό της πεδίο. Μπορεί να δηλώσει όσες σχολές επιθυμεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν το μηχανογραφικό της Β΄ Λυκείου. Αν δηλώσει πως επιθυμεί το τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας, δε δίνει πανελλήνιες, πρέπει όμως να αποκτήσει το απολυτήριό της.

 

B' Παράδειγμα

Ο Ηρακλής είναι μαθητής της Β΄ Λυκείου και παρακολουθεί τα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου των Θετικών Σπουδών. Μόλις ολοκληρώσει τη Β΄ Λυκείου θα πρέπει να καταθέσει ένα μίνι μηχανογραφικό όπου δηλώνει 10 Τμήματα στα οποία θα ήθελε να περάσει. Ο Ηρακλής δε μπορεί να δηλώσει σχολές από άλλο επιστημονικό πεδίο. Τελικά δηλώνει:

1.Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

2.Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

3.Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

4.Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

5.Επιστήμης Υπολογιστών Π.Κ.

6.Ναυτικών Δοκίμων (Μαχ)

7.Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

8.Μαθηματικών Π.Κ.

9.Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΙ Θεσασαλίας

10. Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 

Μετά από λίγες μέρες ανακοινώνονται τα τμήματα στα οποία η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη και τα τμήματα στα οποία η πρόσβαση θα γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Με βάση τη δήλωση του Ηρακλή και των υπολοίπων υποψηφίων εκείνης της χρονιάς όλα τα τμήματα εκτός των Πολιτικών Μηχανικών (ΤΕΙ Θεσσαλίας) και Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) κρίνονται τμήματα μέσω πανελληνίων. Ο Ηρακλής το Φεβρουάριο που θα φοιτά στη Γ΄ Λυκείου θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να περάσει στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (πρώτο σε προτίμηση στα εκτός πανελληνίων) χωρίς εξετάσεις ή θα δώσει πανελλήνιες εξετάσεις ώστε να περάσει σε όποιο τμήμα επιθυμεί. Αν δώσει πανελλήνιες θα μπορεί να κάνει ΝΕΟ μηχανογραφικό το Ιούλιο μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις για να δηλώσει όσες σχολές επιθυμεί από το επιστημονικό του πεδίο. Μπορεί να δηλώσει όσες σχολές επιθυμεί χωρίς να να λαμβάνεται υπόψιν το μηχανογραφικό της Β΄ Λυκείου. Αν δηλώσει πως επιθυμεί το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών δε δίνει πανελλήνιες, πρέπει όμως να αποκτήσει το απολυτήριο του.

 

Οι Σχολές και τα Τμήματα  ανά Επιστημονικό Πεδίο
 
 

ΣύνδεσηΠοιος είναι online

We have 45 guests online