Οι Αλλαγές στο Γυμνάσιο (από σχολ. έτος 2016-2017) PDF Print E-mail


Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι:

Α. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

 • Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία)

  • Μαθηματικά

  • Φυσική

  • Ιστορία

 • Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση)

  • Χημεία

  • Βιολογία

  • Γεωλογία - Γεωγραφία

  • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

  • Θρησκευτικά

  • Αγγλικά

  • Δεύτερη ξένη γλώσσα

  • Οικιακή Οικονομία

 • Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

  • Τεχνολογία – Πληροφορική

  • Μουσική – Καλλιτεχνικά

  • Φυσική Αγωγή

Β. Τα μαθήματα στο Γυμνάσιο επεκτείνονται έως τις 31 Μαΐου. Αυτό διευκολύνεται από τον περιορισμό των εξετάσεων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι μαθητές/τριες θα εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του έτους περιορίζονται σε τέσσερα (4) για όλες τις τάξεις. Αυτά είναι:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (κοινή εξέταση των δύο κλάδων, της Γλωσσικής Διδασκαλίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας)

 • Μαθηματικά

 • Φυσική

 • Ιστορία

Γ. Ο διδακτικός χρόνος χωρίζεται πλέον σε τετράμηνα αντί σε τρίμηνα. Το Α΄ τετράμηνο έχει διάρκεια από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου ενώ το Β΄ τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαίου. Στα μαθήματα της Ομάδας Α’ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Στα μαθήματα της Ομάδας Β’ διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο οι διδάσκοντες των μαθημάτων της Ομάδας Β’ δύναται να επιλέξουν, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ’ δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

Δ. Οι μαθητές θα εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του έτους σε 4 μαθήματα (Νεολληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία). Οι εξετάσεις θα διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Ε. Πώς αξιολογούνται οι μαθητές

 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Α’ ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών ισούται με το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

 2. Στα μαθήματα της Ομάδας Β’ ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

 3. Στα μαθήματα της Ομάδα Γ’ ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν:

 • έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10),

 • έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα της Ομάδας Α’ τουλάχιστον οκτώ (08), και έχει συνολικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας απόδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τους παραπεμπόμενους μαθητές υλοποιείται από το σχολείο πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Η υλοποίησή του ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη. Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου μεταφέρονται το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

ΣΤ. Το πρόγραμμα του Γυμνασίου έχει μειωθεί κατά τρεις ώρες. Οι ώρες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών για προγράμματα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας, ενισχυτική διδασκαλία ή ομίλους ενδιαφερόντων. Επίσης αυτό το τρίωρο μπορεί να αξιοποιηθεί για συνεδριάσεις του συλλόγου των εκπαιδευτικών. Άρα, από φέτος θα υπάρχουν τρία εξάωρα την εβδομάδα. Την έβδομη ώρα μπορεί να γίνεται κάποιο σχολικό δρώμενο (διαφορετικά οι μαθητές θα σχολάνε).

Ζ. Θεσπίστηκε ήδη για την Γ΄ τάξη η «Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Σε συνεννόηση με κάθε σχολική μονάδα οι υπεύθυνοι του οικείου ΚΕ.ΣΥ.Π. θα προγραμματίσουν και θα υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια μιας σχολικής ημέρας μια αναλυτική ενημέρωση για τις εναλλακτικές επιλογές εκπαίδευσης που προσφέρονται μετά το Γυμνάσιο και σχετικές βιωματικές δραστηριότητες για τους μαθητές της Γ΄ τάξης κάθε σχολικής μονάδας


Όλες οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

 
 

ΣύνδεσηΠοιος είναι online

We have 70 guests online